Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

I SA/Gd 608/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie zmian w budżecie gminy na 2006 r. w części dotyczącej przeniesienia wydatków

II SA/Gl 341/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej

III SA/Wr 104/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w D. Z. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na [...] r.

IV SA/Gl 710/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

III SA/Lu 314/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w R. oraz zmiany nazwy i siedziby Publicznego Gimnazjum nr 3

I SA/Bk 303/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części paragrafu 2 uchwały zarządu powiatu w sprawie zaciągnięcia przez powiat b. drugiej transzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w B.

I OSK 1389/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym

II SA/Łd 715/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Gl 709/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo
1   Następne >   2