Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Kr 33/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr 49/2016 Wójta Gminy Iwanowice w sprawie odwołania z funkcji dyrektora

IV SA/Po 244/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora

II SA/Rz 833/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta [...] Nr [...] zmieniającej uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie

III SA/Po 736/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy

IV SA/Gl 865/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

II SA/Bd 1478/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 87/2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

II SA/Bd 1477/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru...

II SA/Bd 1476/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Miasto i Gmina na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności ...