Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkpolskim w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu [...] . w sprawie postawienia w stan likwid...

IV SA/Gl 4/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół

IV SA/Gl 1051/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

II SA/Po 143/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie zmiany nazw ulic

IV SA/Wr 823/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

II SA/Ol 440/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

I SA/Ol 434/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

VIII SA/Wa 843/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

VIII SA/Wa 844/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

VIII SA/Wa 828/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
1   Następne >   2