Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Bk 7/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-06

Sprawa ze skargi T. F. na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie ustanowienia planu zadań ochronnych