Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 309/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 253/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II OW 8/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku [...] S.A. z siedzibą w L. w sprawie zmiany zezwolenia na przetwarzane i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

I OW 355/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. Z. o przyznanie zasiłku okresowego

II GW 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

I OW 71/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. J. dotyczącego skierowania jej do domu pomocy społecznej

I OW 98/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. J. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

II GW 16/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II OW 173/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-19

Wniosek Wójta Gminy M. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy M. a [...] Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej nieprawidłowego przechowywania obornika na gruncie

II GW 30/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

Wniosek Prezydenta Miasta Poznania w sprawie potwierdzenia prawa P. T. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych