Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D., M., J. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

II SA/Bk 188/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. B. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w B. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Białymstoku z 24 maja 2005 r. SA/Bk 1348/03

II SA/Wr 452/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi J. W. i M. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny D. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we W. za niewykonanie wyroku WSA w sprawie II SA/Wr 485/04

VII SA/Wa 647/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-23

Sprawa ze skargi E.B. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. VII SA/Wa 494/09

IV SA/Wa 823/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

II SA/Bk 307/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-29

Sprawa ze skargi B. J. na niewykonanie orzeczenia w sprawie [...] przez P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.

II SA/Wa 2129/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty należności z tytułu pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

I SA/Wa 2143/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-07

Sprawa ze skargi W. O., K. W., A. O., A. D., M. M., W. B., J. B., A. B., M. B., K. K., I. W., A. B., Z. Z., J. K., J. B., H. P., J. O., R. O., D. O. i M. O. na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury wyroku WSA w Warszawie o sygn. I SA/Wa 710/07

II SA/Wr 110/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-26

Sprawa ze skargi D. i M. W. o wymierzenie grzywny D. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we W. za niewykonanie wyroku sygn. akt II SA/Wr 485/04

II SA/Gl 809/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-27

Sprawa ze skargi K. K. - J. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   3