Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Po 435/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-08

Sprawa ze skargi M. R. na pismo w przedmiocie wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

III SA/Gd 501/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SAB/Gl 21/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej A w S. w przedmiocie określenia wysokości zaległych opłat za czynsz

III SA/Lu 467/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją o odmowie przyznania dodatku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 722/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Płotach w przedmiocie rozpatrzenia skargi umorzyć postępowanie sądowe

VII SO/Wa 17/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Wniosek L. P. o wymierzenie Ministrowi Sprawiedliwości grzywny z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VII SO/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi J. F. na Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie : wymierzenia kary grzywny organowi z powodu nie przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

VII SO/Wa 40/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-30

Wniosek A. B. o wymierzenie Burmistrzowi [...] kary grzywny za nie przekazanie skargi wraz z aktami sprawy na bezczynność Burmistrza [...]

IV SAB/Gl 64/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego
1   Następne >   3