Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Sz 22/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Darłowie Nr XLI11/329/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy 'gen. Zygmunta Berlinga' na ulicę 'gen. Stanisława Skalskiego' w Darłowie

II SA/Sz 23/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Darłowie w przedmiocie zmiany nazwy ulicy 'Hanki Sawickiej' na ulicę 'Króla Eryka Pomorskiego' w Darłowie

IV SA/Po 1246/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ostrorogu w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

III SA/Kr 856/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

I OSK 2259/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkc...

I OSK 2258/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

IV SA/Wa 3255/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi Prokuratury Rejonowej w W. na Uchwałę Rady Gminy L. nr [...] w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie L. oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania

II SO/Op 16/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Gl 409/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-11

Sprawa ze skargi A. M. na Gminę S. w przedmiocie powierzenia zarządu nieruchomości

III SA/Kr 1486/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
1   Następne >   +2   4