Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1816/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy

VI SA/Wa 220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ENZO LINE nr Z

VI SA/Wa 2122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-08

Skarga N. S.A. z/s w W. na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...]

II GSK 732/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy

II GSK 731/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 2619/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy '[...]'[...]

II GSK 1893/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

VI SA/Wa 1884/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 1462/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy WICONA R

VI SA/Wa 1173/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego
1   Następne >   +2   +5   +10   22