Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 2122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-08

Skarga N. S.A. z/s w W. na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...]

VI SA/Wa 990/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy uznania skutków rejestracji międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego Acacia Hill [...]

VI SA/Wa 1871/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 420/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy [...]

VI SA/Wa 2159/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 2034/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu

VI SA/Wa 1733/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

II GSK 1402/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-22

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego oraz oddalenia sprzeciwu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy postan...

VI SA/Wa 1815/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy

VI SA/Wa 1203/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. '[...]' nr [...]
1   Następne >   2