Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 1132/17 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek

VI SA/Wa 2481/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego

VI SA/Wa 53/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

VI SA/Wa 2302/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia[...] czerwca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...]

II GSK 3144/17 - Postanowienie NSA z 2018-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 1669/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z [...] września 2017 r., [...] w przedmiocie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy

II GSK 4438/16 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek

VI SA/Wa 1182/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy '[...]' nr [...]

II GSK 4681/16 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek

VI SA/Wa 843/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy
1   Następne >   2