Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 1805/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 191/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Wa 31/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

II SA/Wa 458/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

II SAB/Wa 66/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 2102/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 428/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 363/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1153/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi M. M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1537/13

I OSK 953/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   +2   +5   9