Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Wa 176/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wr 28/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 201/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Kr 14/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej osoby odpowiedzialnej za sposób dekorowania K. flagami państwowymi

II SAB/Po 24/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Wa 12/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Op 10/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Wr 34/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność W. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Po 44/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   8