Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SAB/Wa 128/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego

II SA/Wa 1698/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa

II SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Wa 951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 464/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa

II SAB/Wa 1117/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie wydania poświadczenia bezpieczeństwa

II SA/Wa 632/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą '[...]'

II SA/Wa 631/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą '[...]'

II SA/Wa 633/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą '[...]'

II SAB/Wa 78/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa