Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SAB/Wa 74/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SAB/Wa 56/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju

VI SA/Wa 1757/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

II GSK 1345/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1320/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia

VI SA/Wa 1124/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1029/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 878/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania stypendium sportowego

VI SA/Wa 1957/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1490/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju
1   Następne >   +2   +5   +10   24