Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 1320/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia

II GSK 1144/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania stypendium sportowego

II GSK 377/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

II GSK 408/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

II GSK 283/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1952/11 - Wyrok NSA z 2013-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów cywilnoprawnych o charakterze zlecenia

II GSK 324/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 407/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 879/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1058/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania stypendium sportowego
1   Następne >   +2   4