Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 307/07 - Wyrok NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania

II GSK 496/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku A. K. - P. P.Ż. K. o ukaranie organu grzywną w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym