Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Sz 887/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-19

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Łd 57/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego 2016 wraz z odsetkami

III SA/Wr 12/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-29

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną,

I SAB/Po 5/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

I SA/Gl 33/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Wr 1128/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległych składek

I SA/Gl 1216/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg

I SA/Kr 1229/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

V SA/Wa 277/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

I SA/Gd 154/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-02

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek
1   Następne >   +2   +5   7