Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 360/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Op 53/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Op 465/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

I SA/Op 442/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych