Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 4598/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych z tytułu wspierania grup producentów rolnych

II GSK 4156/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie [...] Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

VIII SA/Wa 20/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi Z. P. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanowił: umorzyć postępowanie sądowe.

IV SA/Gl 395/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego w przedmiocie zwrotu części dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007

III SA/Po 182/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego

V SA/Wa 2043/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o płatność w ramach działania 'Grupy producentów rolnych'

I SA/Bk 1633/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. Nr [...] w przedmiocie przyznania płatności ekologicznej za 2016 r.

II GSK 2268/11 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

III SA/Wr 76/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-05

Skarga Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w K. S.A. na decyzję Zarządu Województwa D. w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu, wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

V SA/Wa 67/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi [...] na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
1   Następne >   +2   +5   11