Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

II FSK 232/17 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 224/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 1019/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi T. M. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Po 1020/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi D. M. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Po 1011/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 3115/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2616/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-29

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 3100/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-29

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 3497/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-29

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Burmistrza Gołdapi w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 3648/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-29

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Burmistrza Więcborka w przedmiocie podatku od nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   15