Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 41/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-21

Skarga [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy

IV SAB/Wa 19/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania orzeczenia

II SAB/Go 15/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 2/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

Skarga Z. H. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania orzeczenia o zezwoleniu na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 5/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zwrotu nadpłaty z tytułu opłaty za brak sieci za 2006 rok

II SAB/Po 167/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Inne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 173/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Spółki A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 24/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Wa 120/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Go 17/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   26