Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II SA/Op 387/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy

II SA/Op 504/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-24

Sprawa ze skargi G. D. na czynność Starosty Strzeleckiego w przedmiocie potwierdzenia uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Op 480/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

II SA/Op 475/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie opinii o osobie ubiegającej się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej