Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II SA/Rz 117/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami

II SA/Rz 31/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Rz 777/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty

II SA/Rz 394/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania uprawnień do wykonywania badań technicznych