Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 341/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi lub górniczymi

GSK 1289/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie zakazu wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu górniczego

VI SA/Wa 1925/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie dopuszczenia do egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych

II GSK 671/12 - Wyrok NSA z 2013-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi i górniczymi

II GSK 298/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

II GSK 325/05 - Wyrok NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w przedmiocie ruchu zakładu górniczego