Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 851/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej

VI SA/Wa 3028/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

II GSK 18/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

II GSK 1046/10 - Wyrok NSA z 2011-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

II GSK 910/11 - Wyrok NSA z 2011-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 1395/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 1867/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej

I SA/Wa 219/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 402/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 778/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
1   Następne >   +2   +5   9