Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1463/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 1700/17 - Wyrok NSA z 2017-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 3379/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej

II GSK 3380/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej

II GSK 1128/17 - Wyrok NSA z 2017-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 3093/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 2928/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości

VI SA/Wa 1217/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości