Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1583/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej

VI SA/Wa 997/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

VI SA/Wa 463/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VI SA/Wa 740/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

VI SA/Wa 933/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

VI SA/Wa 1759/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej