Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VI SA/Wa 1350/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

VI SA/Wa 1692/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wznowienia postępowania

VI SA/Wa 362/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej

VI SA/Wa 427/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

VI SA/Wa 1738/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej