Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2581/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii

VI SA/Wa 1871/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2199/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GSK 145/18 - Wyrok NSA z 2018-04-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

II GSK 1741/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

II GSK 734/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przedłużenia terminu do utworzenia kancelarii komorniczej

II GSK 3856/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie cofnięcia licencji syndyka

VI SA/Wa 75/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji detektywa

II GSK 2498/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

II GSK 3558/17 - Wyrok NSA z 2018-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odmawiającej uchylenia uchwały w sprawie skreślenia z listy radców prawnych
1   Następne >   +2   6