Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1259/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania