Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 1804/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uznania kwalifikacji zawodowych

VII SA/Wa 1752/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu

VII SA/Wa 1487/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

VII SA/Wa 755/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały

VII SA/Wa 1427/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium [...] w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 444/0

II SA/Rz 515/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 333/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

VII SA/Wa 492/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Izby Lekarskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu oraz odmowy przyjęcia do izby lekarskiej

II OSK 1300/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

VII SA/Wa 880/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały
1   Następne >   +2   5