Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 1572/11 - Wyrok NSA z 2012-07-24

Skargi kasacyjne: 1. Ministra Infrastruktury, 2. J. R. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania

VI SA/Wa 2241/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji