Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 69/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych