Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 18/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 1395/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 1867/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej

I SA/Wa 219/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 402/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 778/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 846/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania w stosunku do pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 822/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 16/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej

II GSK 19/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych dokumentów
1   Następne >   3