Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1898/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych

I SA/Wa 428/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 375/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

II GSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

II GSK 1869/12 - Wyrok NSA z 2014-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

VI SA/Wa 1320/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej zarządcy nieruchomości

VI SA/Wa 2430/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 1158/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 971/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 994/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary dyscyplinarnej
1   Następne >   3