Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2285/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

II GSK 1280/11 - Wyrok NSA z 2012-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych

VI SA/Wa 1680/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 1256/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

II GSK 1531/10 - Wyrok NSA z 2012-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie dopuszczenia do egzaminu na uprawnienia budowlane

VII SA/Wa 281/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy uznania kwalifikacji zawodowych

II GSK 694/11 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych

II GSK 232/11 - Wyrok NSA z 2012-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uznania kwalifikacji zawodowych