Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 333/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy

II GSK 422/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Łd 214/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

II GSK 251/11 - Wyrok NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz nakazu zwrotu dokumentu nadającego uprawnienia diagnosty

II GSK 1395/10 - Wyrok NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Po 394/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi

II GSK 260/11 - Wyrok NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

II GSK 84/11 - Wyrok NSA z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Z. G. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie udzielenia uprawnień diagnosty

II GSK 1922/11 - Wyrok NSA z 2012-12-18

Skargi kasacyjne M. W. oraz SKO od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

II GSK 928/11 - Wyrok NSA z 2012-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów
1   Następne >   2