Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2405/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia