Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 428/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 375/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SA/Wa 914/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

II GSK 1550/10 - Wyrok NSA z 2012-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 1551/10 - Wyrok NSA z 2012-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawcy majątkowego

I SA/Wa 1158/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 971/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1040/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

II GSK 199/11 - Wyrok NSA z 2012-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

II GSK 1533/11 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami
1   Następne >   2