Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 269/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych

IV SA/Wa 131/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie uprawnień zawodowych

II GSK 1439/10 - Wyrok NSA z 2012-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie zawieszenia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

II GSK 629/11 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie zawieszenia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

II GSK 1172/11 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie pozbawienia uprawnień zawodowych geodety