Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 969/11 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin

II GSK 1098/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia licencji pracownika ochrony fizycznej

II GSK 1576/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego

VI SA/Wa 129/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

VI SA/Wa 272/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie wydania certyfikatu księgowego

II GSK 1755/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wpisu do rejestru biegłych rewidentów

II GSK 478/11 - Wyrok NSA z 2012-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych

II GSK 1221/10 - Wyrok NSA z 2012-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia

VI SA/Wa 2327/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia

VI SA/Wa 2323/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia
1   Następne >   +2   4