Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2122/10 - Wyrok NSA z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu