Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 375/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy