Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II GSK 585/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych

II GSK 2370/13 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych

VI SA/Wa 1724/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy dopuszczenia do części ustnej egzaminu w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

VI SA/Wa 2368/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie zmiany decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 1543/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 1544/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 2285/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

II GSK 1817/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uznania kwalifikacji zawodowych

VII SA/Wa 1436/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji.

II GSK 966/08 - Wyrok NSA z 2009-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   18