Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 46/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P.T. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Łd 333/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie prawa jazdy

OSK 1760/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w przedmiocie egzaminu na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

II GSK 1445/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

I OSK 528/05 - Wyrok NSA z 2006-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką

I OSK 529/05 - Wyrok NSA z 2006-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia postępowania o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

VII SA/Wa 1123/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy wpisania do ewidencji instruktorów

II GSK 422/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Lu 179/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do prowadzenia badań technicznych pojazdów oraz obowiązku zwrotu dokumentu nadającego uprawnienia diagnosty

II GSK 235/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   +5   +10   25