Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II GSK 1898/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych

II GSK 851/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 428/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 375/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

VI SA/Wa 3028/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

I OSK 922/05 - Wyrok NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 1596/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej

II GSK 917/09 - Wyrok NSA z 2010-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zawieszenia licencji zawodowej zarządcy nieruchomości

II GSK 18/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

II GSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami
1   Następne >   +2   +5   +10   16