Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

VI SA/Wa 906/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie uprawnień zawodowych

II GSK 2090/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie pozbawienia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

IV SA/Wa 269/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych

II GSK 649/10 - Wyrok NSA z 2011-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych

II GSK 456/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania dyscyplinarnego w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych geodety

IV SA/Wa 1755/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

IV SA/Wa 779/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

IV SA/Wa 2332/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie zawieszenia uprawnień zawodowych

VI SA/Wa 2099/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie nałożenia kary nagany

II GSK 587/08 - Wyrok NSA z 2009-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie pozbawienia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
1   Następne >   +2   4