Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 130/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika