Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych

VI SAB/Wa 68/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

II GSK 751/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację rzecznikowską

II GSK 1896/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GZ 179/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie cofnięcia licen...

II GSK 938/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej

II GSK 1290/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

II GSK 397/05 - Wyrok NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

II GZ 181/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uzupełnienia decyzji w przedmiocie zawie...

II GSK 36/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych
1   Następne >   +2   +5   +10   54